Kompetencer og maskiner

Konstruktion

Vi hjælper ofte vore kunder fra udviklingsfase og frem til det færdige produkt. Oftest starter processen med at vi mødes med kunden i idefasen og sammen finder ud af hvordan projektet ser ud. På denne måde får vi hurtigt klarlagt hvor vi vi skal sætte ind og hvor det giver bedst mening. Herefter går produktionen i gang hvor vi fremstiller eller konstruere emnet/produktet.     

Vi lægger stor vægt på at løse problemer for vore kunder. Derfor vil vi gerne være med i hele processen fra den første spinkle idé til udviklingsfasen og til slut afprøvning og test af det færdige produkt.

I årenes løb har vi hjulpet mange virksomheder, og har opnået en stor og alsidig erfaring med produktudvikling. Mange af vores kunder benytter ofte os som sparringspartner, både i udviklingen af nye produkter men også i videreudviklingen af eksisterede produkter.

Vor værktøjsafdeling varetager udvikling, fremstilling og vedligeholdelse af alle vore værktøjer. Det giver en stor fleksibilitet samt lave opstarts- og vedligeholdelsesomkostninger. Brugen af trådgnister giver bl.a. mulighed for at fremstille komplicerede prototyper inden værktøjsudformningen fastlægges.

Vi bruger SolidWorks, Mastercam, Edgecam, D-CamCut og AutoCad til at dokumentere, fremvise og fremstille emnet i tæt samarbejde med kunden.

Vi er den oplagte leverandør af specialfremstillede metalvarer.

Software vi benytter i konstruktion og produktion

  • Solidworks
  • Autocad
  • Mastercam
  • Edgecam
  • D-CamCut
  • Cimco